inbraakdetectie

 

 

 

 

 

 

toegangscontrole

INBRAAKDETECTIE

Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand (zie ook brandmeldinstallatie), diefstal, bij een persoonlijk alarm, etc.

 

Bediening 

De meeste systemen worden in of uitgeschakeld met behulp van een cijfercode die wordt ingevoerd op een codebedienpaneel (klavier) aan de in- of uitgang. Er zijn ook nog andere, weliswaar minder gebruikte methoden, om de alarmsystemen te bedienen zoals met een sleutel, badge, vinger-, hand- of oogherkenning.

 

Met of zonder meldkamer

Voor een goede opvolging van de signalen is het systeem best aangesloten op een meldkamer. De centralist kan dan de sleutelhouder, bewoner, beveiligingsbeambte dan wel de politie alarmeren (al naargelang de afspraak die gemaakt is). Zij kijken dan ter plaatse om te controleren waarom het alarmsysteem is afgegaan. Door deze respons wordt voorkomen dat inbrekers zich toch veilig wanen en menen dat er toch niet gereageerd wordt. Aangeraden wordt om voor de aanleg en onderhoud van een alarmsysteem alleen met VEB Erkende Beveiligingsbedrijven met gediplomeerde monteurs in zee te gaan. Aangeraden wordt om de tijd tussen alarm en alarmopvolging zo kort mogelijk te laten zijn. Hoe eerder men ter plaatse is, hoe eerder de inbreker kan worden opgepakt. Er bestaat het zogenaamde “stil alarm”, wat inhoudt dat op de plaats waar het alarm geplaatst is niets speciaals gehoord of gezien wordt, maar bij de politie het alarm afgaat. Soms staat vermeld dat bij inbraak de politie automatisch gewaarschuwd wordt.

 

Met ATI zit u goed

In België dient de indienststelling van een alarminstallatie te gebeuren door een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende installateur, ook dient er jaarlijks een controle te gebeuren door een erkende installateur. Met ATI kan u ook wat dat betreft op uw beide oren slapen.

 

 


Contacteer ons 

tijdens de kantooruren 

op 03 484 63 17 

OF VIA ONS CONTACTFORMULIER